Saatavilla yli 15 000 000 osaa ja lisävarustetta
FixPart on kestävä ja lompakkoystävällinen

Kieli

Haluatko vaihtaa kieltä?

Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä. Etkö löydä etsimääsi? Ota yhteyttä meidän asiakaspalvelu.

Säännöt ja ehdot

Lataa ehdot PDF-tiedostona.

Kotiostosten säännöt ja ehdot - FixPart

Nämä hollantilaisen Thuiswinkel-organisaation (jäljempänä Thuiswinkel.org) yleiset ehdot on laadittu yhteistyössä Kuluttajayhdistyksen kanssa Self-Regulation Coordination Groupin (CZ) puitteissa ja tulleet voimaan 1. kesäkuuta 2014.

Sisällysluettelo:

Artikla 1 - Määritelmät
Artikla 2 - Yrittäjän henkilöllisyys
Artikla 3 - Soveltamisala
Artikla 4 - Tarjous
Artikla 5 - Sopimus
Artikla 6 - Peruuttamisoikeus
Artikla 7 - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana
Artikla 8 - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset
Artikla 9 - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä
Artikla 10 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen
Artikla 11 - Hinta
Artikla 12 - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu
Artikla 13 - Toimitus ja toteutus
Artikla 14 - Tapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen
Artikla 15 - Maksaminen
Artikla 16 - Valitusmenettely
Artikla 17 - Riita-asiat
Artikla 18 - Alan taku
Artikla 19 - Lisä- tai erillisehdot
Artikla 20 - Muutokset kotiostosten yleisiin ehtoihin

Artikla 1 - Määritelmät

Näissä ehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

 1. Lisäsopimus: sopimus, jolla kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etäsopimuksen yhteydessä ja yrittäjä tai kolmas osapuoli toimittaa nämä tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut kolmannen osapuolen ja yrittäjän välisen sopimuksen perusteella;
 2. Peruutusaika: ajanjakso, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
 3. Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa liittyvissä tarkoituksissa;
 4. Päivä: kalenteripäivä;
 5. Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
 6. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus: määräaikainen sopimus tavaroiden, palvelujen ja/tai digitaalisen sisällön säännöllisestä toimittamisesta;
 7. Pysyvä väline: jokainen väline – mukaan lukien sähköposti – jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja tavalla, joka mahdollistaa kuulemisen tai käytön tulevana ajanjaksona, joka on räätälöity siihen tarkoitukseen, johon tieto on tarkoitettu ja joka mahdollistaa tallennetun tiedon muuttamattoman jäljentämisen;
 8. Peruuttamisoikeus: kuluttajan mahdollisuus luopua etäsopimuksesta harkinta-ajan kuluessa;
 9. Elinkeinonharjoittaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on Thuiswinkel.org-sivuston jäsen ja tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaaliseen sisältöön ja/tai palveluja kuluttajille etänä;
 10. Etäsopimus: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty organisoidun järjestelmän puitteissa tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä varten ja jossa käytetään yksin tai yhdessä yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekohetkeen asti;
 11. Malli peruuttamiselle: näiden ehtojen Liite I:hen sisältyvä eurooppalainen peruuttamislomake; Liite I:tä ei tarvitse toimittaa, jos kuluttajalla ei ole tilauksensa peruuttamisoikeutta;
 12. Etäviestintätekniikka: väline, jolla voidaan tehdä sopimus ilman, että kuluttajan ja yrittäjän tarvitsee olla samassa huoneessa yhtä aikaa.

Artikla 2 - Yrittäjän henkilöllisyys

Yrittäjän nimi: FixPart B.V.
Toimipaikan osoite: Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen, Alankomaat
Tavoitettavuus: maanantaista perjantaihin klo 9.00-17.00
Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@fixpart.fi
Kauppakamarin numero: 417319
ALV-numero: FI32621856

Artikla 3 - Soveltamisala

 1. Nämä yleiset ehdot koskevat kaikkia yrittäjän tarjouksia ja kaikkia yrittäjän ja kuluttajan välisiä etäsopimuksia.
 2. Ennen etäsopimuksen solmimista näiden yleisten ehtojen teksti on kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen solmimista, miten yleiset ehdot ovat nähtävissä ja että ne lähetetään kuluttajalle veloituksetta mahdollisimman pian kuluttajan pyynnöstä.
 3. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, edellisen kohdan vastaisesti ja ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti voidaan saattaa kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti kestävälle tiedon tallenusvälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta joko sähköisesti tai muulla tavoin.
 4. Jos näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös erityisiä tuote- tai palveluehtoja, sovelletaan toista ja kolmatta kohtaa soveltuvilta osin ja kuluttaja luottaa ristiriitaisten ehtojen sattuessa aina hänelle edullisimpaan sovellettavaan säännökseen.

Artikla 4 - Tarjous

 1. Jos tarjouksen voimassaoloaika on rajoitettu tai siihen on asetettu ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjouksessa.
 2. Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen hyvin. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne kuvaavat totuudenmukaisesti tarjolla olevia tuotteita, palveluita ja/tai digitaalista sisältöä. Ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
 3. Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen.

Artikla 5 - Sopimus

 1. Sopimus tehdään 4 kohdassa määrätyin edellytyksin, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja siinä määrätyt ehdot täyttyvät.
 2. Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, elinkeinonharjoittaja vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen sähköisen hyväksynnän. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
 3. Jos sopimus luodaan sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron turvaamiseksi ja varmistaa turvallisen verkkoympäristön. Jos kuluttaja pystyy maksamaan sähköisesti, yrittäjä noudattaa asianmukaisia ​​turvatoimia.
 4. Yrittäjä voi lain rajoissa selvittää, pystyykö kuluttaja täyttämään maksuvelvoitteensa sekä kaikki ne tosiasiat ja tekijät, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella hyvä syy olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus evätä toimeksianto tai hakemus tai liittää täytäntöönpanoon erityisehtoja.
 5. Yrittäjä toimittaa viimeistään tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön kuluttajalle toimittaessaan seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne pysyvälle välineelle:
  • elinkeinonharjoittajan toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi tehdä valituksen;
  • ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä maininta peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
  • tiedot takuista ja olemassa olevasta huoltopalvelusta;
  • tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön hinta sisältäen kaikki verot; tarvittaessa toimituskulut; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
  • sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on kestoltaan yli vuoden tai toistaiseksi voimassa oleva;jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, mallipohja peruuttamista varten.
 1. Kestokaupan tapauksessa edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

Artikla 6 - Peruuttamisoikeus

Tuotteiden osalta:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa tuotteen ostoon liittyvän sopimuksen 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman syytä. Yrittäjä voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan sitä.
 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu harkinta-aika alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja tai kuluttajan etukäteen nimeämä kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen tai:
  • jos kuluttaja on tilannut useamman tuotteen samalla tilauksella: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen. Yrittäjä voi, mikäli hän on selvästi ilmoittanut asiasta kuluttajalle ennen tilausprosessia, kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksesta, joiden toimitusajat ovat erilaiset.
  • jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan.
  • sopimuksissa, jotka koskevat tuotteiden säännöllistä toimitusta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli on vastaanottanut ensimmäisen tuotteen.

Sellaisten palvelujen ja digitaalisen sisällön osalta, joita ei toimiteta aineellisessa muodossa:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa palvelusopimuksen ja sopimuksen sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta, jota ei toimiteta aineellisessa muodossa, 14 päivän harkinta-ajan kuluessa syytä ilmoittamatta. Elinkeinonharjoittaja voi kysyä kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei voi velvoittaa kuluttajaa ilmoittamaan sitä.
 2. 3 kohdassa mainittu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekoa seuraavana päivänä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, joita ei toimiteta aineellisessa muodossa, jos peruuttamisoikeudesta ei tiedoteta:

 1. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta tai peruuttamislomakkeen mallipohjaa, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua tämän artiklan aiempien kohtien mukaisesti määritetyn alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä.
 2. Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut tämän tiedon.

 Artikla 7 - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

 1. Harkinta-ajan aikana kuluttajan tulee käsitellä tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana tässä on se, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastella tuotetta vain niin kuin hän saa tehdä kaupassa.
 2. Kuluttaja on vastuussa vain tuotteen arvonalentumisesta, joka johtuu tuotteen käsittelytavasta, joka ylittää 1 kohdassa tarkoitetun määrän.
 3. Kuluttaja ei ole vastuussa tuotteen arvonalentumisesta, jos yrittäjä ei ole toimittanut hänelle kaikkia lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sen tekemisen yhteydessä.

Artikla 8 - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

 1. Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä yrittäjälle harkinta-ajan kuluessa mallilomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla.
 2. Mahdollisimman pian, mutta kuitenkin 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekoa seuraavasta päivästä, kuluttaja lähettää tuotteen takaisin tai luovuttaa sen yrittäjälle (valtuutetulle edustajalle). Tämä ei ole välttämätöntä, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan umpeutumista.
 3. Kuluttajan on palautettava tuote toimitettuine tarvikkeineen, mikäli se on kohtuudella mahdollista, alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä yrittäjän antamien järkevien ja selkeiden ohjeiden mukaisesti.
 4. Kuluttajalla on riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden asianmukaisesta ja oikea-aikaisesta käytöstä.
 5. Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista tai jos yrittäjä ilmoittaa maksavansa kustannukset itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa palautuslähetyskustannuksia.
 6. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen sen jälkeen, kun hän on ensin nimenomaisesti pyytänyt, että palvelun suorittaminen tai kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole saatettu myyntivalmiiksi rajoitetussa tai tietyssä määrin, aloitetaan peruuttamisaikana, kuluttajan on velkaa yrittäjälle summan, joka on suhteessa siihen osaan sitoumuksesta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamisajankohtana, verrattuna sitoumuksen koko laajuuteen.
 7. Kuluttaja ei saa maksaa kustannuksia sellaisten palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimittamisesta, joita ei ole valmisteltu myyntivalmiiksi rajoitetussa tai tietyssä määrin, eikä kaukolämmön toimittamisesta, jos:
  • yrittäjä on ei ole antanut kuluttajalle lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamistapauksessa maksettavista kulukorvauksista tai peruuttamislomakkeen mallipohjasta, tai
  • kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimittamisen aloittamista harkinta-aikana.
 1. Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei ole toimitettu aineellisessa muodossa, jos:
  • hän ei ole nimenomaisesti antanut suostumustaan sopimuksen täytäntöönpanon aloittamiseen ennen sopimuksen toimittamista edeltävän harkinta-ajan päättymistä;
  • hän ei ole tunnustanut peruuttamisoikeutensa menettämistä suostumustaan ​​antaessaan; tai
  • elinkeinonharjoittaja ei ole vahvistanut tätä kuluttajan ilmoitusta.
 1.      Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain nojalla.

Artikla 9 - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

 1. Jos yrittäjä mahdollistaa kuluttajan sähköisen peruuttamisilmoituksen, hän lähettää tämän ilmoituksen saatuaan viipymättä vastaanottoilmoituksen.
 2. Yrittäjän on hyvitettävä kaikki kuluttajan suorittamat maksut, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan palauttamasta tuotteesta veloittamat toimituskulut, viipymättä mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei elinkeinonharjoittaja tarjoudu noutamaan tuotetta itse, hän voi lykätä takaisinmaksua, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi tapahtuu ensin.
 3. Yrittäjä käyttää hyvittämiseen samaa maksutapaa, jota kuluttaja on käyttänyt, ellei kuluttaja suostu muuhun maksutapaan. Hyvitys on kuluttajalle maksuton.
 4. Jos kuluttaja on valinnut kalliimman toimitustavan kuin halvin vakiotoimitus, yrittäjän ei tarvitse palauttaa kalliimmasta tavasta aiheutuneita lisäkustannuksia.

Artikla 10 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Elinkeinonharjoittaja voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos elinkeinonharjoittaja on selvästi ilmaissut tämän tarjousta tehdessään tai vähintään hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä:

 1. Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on sidottu rahoitusmarkkinoiden vaihteluihin, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan sisällä
 2. Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkinen huutokauppa määritellään myyntimenetelmäksi, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolla on mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupanpitäjän johdolla, ja jolloin tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
 3. Palvelusopimukset, palvelun täyden suorittamisen jälkeen, mutta vain, jos:
  • toteuttaminen on aloitettu kuluttajan nimenomaisella etukäteen antamalla suostumuksella; ja
  • kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa, kun yrittäjä on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan;
 1. Siviililain 7:500 artiklassa ja matkustajaliikennesopimuksissa tarkoitetut valmismatkat;
 2. Palvelusopimukset, jotka koskevat majoituksen tarjoamista, jos sopimuksessa määrätään tietystä suorituspäivästä tai muusta kuin asumistarkoituksesta, tavarankuljetuksesta, autonvuokrauspalveluista ja ateriapalveluista;
 3. Vapaa-ajan toimintaan liittyvät sopimukset, jos sopimuksessa määrätään tietystä suorituspäivästä tai -ajasta;
 4. Kuluttajan ohjeiden mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole esivalmistettuja ja jotka on valmistettu kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle;
 5. Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai joiden säilyvyysaika on rajoitettu;
 6. Suljetut tuotteet, jotka eivät sovellu palautukseen terveydensuojelu- tai hygieniasyistä ja joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 7. Tuotteet, jotka ovat toimituksen jälkeen sekoittuneet peruuttamattomasti muihin tuotteisiin;
 8. Alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä, mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo on riippuvainen markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjä ei voi vaikuttaa;
 9. Sinetöidyt ääni-, video- ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikottu toimituksen jälkeen;
 10. Sanoma- ja aikakauslehdet, lukuun ottamatta niiden tilauksia;
 11. Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin aineellisella välineellä, mutta vain, jos:
  • toteutus on aloitettu kuluttajan nimenomaisella etukäteissuostumuksella; ja
  • kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa.

 Artikla 11 - Hinta

 1. Tarjouksessa mainittuna voimassaoloaikana tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, lukuun ottamatta arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa on säädetty, elinkeinonharjoittaja voi tarjota vaihtuvilla hinnoilla tuotteita tai palveluita, joiden hinnat ovat alttiina elinkeinonharjoittajan vaikutuksen ulkopuolisille rahoitusmarkkinoiden vaihteluille. Tämä yhteys vaihteluihin ja se, että kaikki mainitut hinnat ovat suositushintoja, on mainittava tarjouksen yhteydessä.
 3. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä.
 4. Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:
  • ne johtuvat lakisääteisistä säännöksistä tai määräyksistä; tai
  • kuluttajalla on oikeus irtisanoa sopimus sinä päivänä, jona hinnankorotus tulee voimaan.
 1.     Tuotteiden tai palveluiden tarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

 Artikla 12 - Sopimuksen täyttäminen ja lisätakuu

 1. Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa lueteltujen eritelmien, kohtuullisten luotettavuus- ja/tai käytettävyysvaatimusten mukaisia ​​sekä sopimuksen tekopäivänä voimassa olevien säännösten ja/tai hallituksen määräysten mukaisia. Sovittaessa yrittäjä varmistaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin normaaliin käyttöön.
 2. Yrittäjän, hänen tavarantoimittajansa, valmistajan tai maahantuojan antama lisätakuu ei koskaan rajoita niitä laillisia oikeuksia ja vaatimuksia, joita kuluttaja voi sopimukseen perustuen käyttää yrittäjää kohtaan, jos yrittäjä on laiminlyönyt osuutensa sopimuksesta.
 3. Lisätakuulla tarkoitetaan mitä tahansa yrittäjän, hänen tavarantoimittajansa, maahantuojan tai tuottajan sitoumusta, jossa hän myöntää kuluttajalle tiettyjä oikeuksia tai vaatimuksia, jotka ylittävät sen, mihin hänellä on laillinen velvollisuus, jos hän on laiminlyönyt osuutensa sopimuksesta.

Artikla 13 - Toimitus ja toteutus

 1. Yrittäjä noudattaa äärimmäistä huolellisuutta tuotetilausten vastaanottamisessa ja toteuttamisessa sekä palvelujen tarjoamista koskevien hakemusten arvioinnissa.
 2. Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
 3. Yrittäjä toteuttaa hyväksytyt tilaukset yleisten sopimusehtojen kohdassa 4 mainittua aikaa noudattaen, mutta vähintään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimitus on viivästynyt tai tilausta ei voida täyttää tai se voidaan täyttää vain osittain, kuluttajalle ilmoitetaan tästä 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus irtisanoa sopimus kuluitta ja oikeus saada korvaus.
 4. Edellisen kohdan mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa viipymättä kuluttajalle hänen maksamansa summan.
 5. Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä kuluttajalle luovuttamiseen asti tai yrittäjän aiemmin nimeämällä ja ilmoittamalla edustajalla, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Artikla 14 - Tapahtumat: kesto, irtisanominen ja uusiminen

Irtisanominen:

 1. Kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 2. Kuluttaja voi irtisanoa määräaikaisen sopimuksen, joka koskee tuotteiden (mukaan lukien sähkön) tai palvelujen säännöllistä toimittamista, milloin tahansa määräajan päätyttyä sovellettavien irtisanomissääntöjen mukaisesti ja enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Kuluttaja voi tehdä edellisissä kohdissa mainituille sopimuksille:
  • irtisanomisen milloin tahansa, rajoittumatta irtisanomiseen tiettynä ajankohtana tai määrättynä ajanjaksona;
  • vähintään peruuttamisen samalla tavalla kuin hän teki sopimuksen;
  • irtisanomisen aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen määrännyt.

Uusiminen:

 1. Määräaikaista sopimusta, joka koskee tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännöllistä toimittamista, ei voida hiljaisesti jatkaa tai uusia määräajaksi.
 2. Sen estämättä, mitä edellisessä kohdassa on määrätty, määräaikainen sopimus, joka koskee päivittäisten uutisten ja viikoittain sanoma- ja aikakauslehtien säännöllistä jakelua, voidaan uusia hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän uusitun sopimuksen jatkoajan aikana enintään kuukauden irtisanomisajalla.
 3. Tavaroiden tai palvelujen säännöllistä toimittamista varten tehtyä määräaikaista sopimusta voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi voimassa olevana vain, jos kuluttaja voi milloin tahansa irtisanoa sen enintään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus koskee päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännöllistä, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaa toimitusta.
 4. Määräaikaista sopimusta, joka koskee päivä-, uutis- ja viikkolehtien ja aikakauslehtien säännöllistä toimittamista esittelyn muodossa (kokeilu- tai esittelytilaus), ei voida jatkaa hiljaisesti, ja se päättyy automaattisesti kokeilun tai esittelyjakson lopussa.

Kesto:

 1. Jos sopimus kestää yli vuoden, kuluttaja voi sopimuksen voimassaolon päätyttyä irtisanoa sopimuksen milloin tahansa enintään kuukauden irtisanomisajalla, jollei irtisanomista ennen sovitun määräajan päättymistä voida vastustaa kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi.

Artikla 15 - Maksaminen

 1. Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan maksettavaksi tulevat summat on maksettava 14 päivän kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, tai jos harkinta-aikaa ei ole, 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Palvelun tarjoamista koskevien sopimusten osalta tämä ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
 2. Kun tuotteita myydään kuluttajille, kuluttajaa ei voida koskaan vaatia yleisissä ehdoissa maksamaan yli 50 prosentin ennakkomaksua. Kun ennakkomaksusta on määrätty, kuluttaja ei voi vaatia mitään oikeuksiaan kyseisen tilauksen tai palvelun (palvelujen) suorittamiseen ennen kuin määrätty ennakkomaksu on suoritettu.
 3. Kuluttajalla on velvollisuus ilmoittaa välittömästi yrittäjälle toimitettujen tai mainittujen maksutietojen epätarkkuuksista.
 4. Jos kuluttaja ei täytä maksuvelvoitteitaan ajoissa, hänen on, sen jälkeen kun yrittäjä on ilmoittanut maksuviivästyksestä ja antanut kuluttajalle 14 päivän määräajan täyttää maksuvelvoitteensa, laiminlyötyään maksuvelvoitteensa myös tämän 14 päivän määräajan kuluessa, maksettava lakisääteinen korko erääntyneelle summalle, ja yrittäjällä on oikeus periä tuomioistuimen ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 prosenttia maksamattomista määristä 2500 euroon asti, 10 prosenttia seuraavista 2500 eurosta ja 5 prosenttia seuraavista 5000 eurosta, kuitenkin vähintään 40 euroa. Yrittäjä voi poiketa mainituista summista ja prosenttiosuuksista kuluttajan eduksi.

Artikla 16 - Valitusmenettely

 1. Yrittäjällä on riittävässä määrin julkinen valitusmenettely ja hän käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti.
 2. Valitus on tehtävä täydellisesti ja selkeästi kuvattuna yrittäjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun kuluttaja on havainnut puutteet.
 3. Yrittäjälle esitettyihin valituksiin on vastattava 14 päivän kuluessa vastaanottamispäivästä. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoviestillä ja ilmoittaa, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta.
 4. Tuotetta, palvelua tai elinkeinonharjoittajan palvelua koskevan valituksen voi tehdä myös Thuiswinkel.org -sivuston (www.thuiswinkel.org) kuluttajasivulla olevalla valituslomakkeella. Valitus lähetetään tällöin sekä kyseiselle elinkeinonharjoittajalle että Thuiswinkel.org-sivustolle.
 5. Kuluttajan on annettava elinkeinonharjoittajalle vähintään 4 viikkoa aikaa ratkaista valituksensa keskinäisessä neuvottelussa. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

 Artikla 17 – Riita-asiat

 1. Yrittäjän ja kuluttajan välisiin sopimuksiin, joita nämä yleiset ehdot koskevat, sovelletaan vain Alankomaiden lakia.
 2. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat elinkeinonharjoittajan toimittamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvien sopimusten tekemisestä tai käyttämisestä voidaan saattaa Thuiswinkel Disputes Committeen ratkaistavaksi, PO Box 90600, 2509 LP Haag (www.sgc. nl), joko kuluttajan tai elinkeinonharjoittajan toimesta noudattaen asianmukaisesti jäljempänä mainittuja määräyksiä.
 3. Riitalautakunta ottaa riidan käsiteltäväksi vain, jos kuluttaja on ensin jättänyt valituksensa elinkeinonharjoittajalle kohtuullisessa ajassa.
 4. Jos valitus ei johda ratkaisuun, riita on saatettava riitalautakunnan käsiteltäväksi kirjallisesti tai muussa lautakunnan määräämässä muodossa viimeistään 12 kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on tehnyt valituksen elinkeinonharjoittajalle.
 5. Kun kuluttaja haluaa viedä riidan riitalautakunnan ratkaistavaksi, tämä valinta sitoo yrittäjää. Kuluttaja mieluiten ilmoittaa asiasta ensin yrittäjälle.
 6. Kun yrittäjä haluaa viedä riidan riitalautakunnan käsiteltäväksi, kuluttajan on viiden viikon kuluessa yrittäjän kirjallisesta pyynnöstä vastattava kirjallisesti, toivooko tai haluaako hän, että riita käsitellään toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Jos yrittäjä ei kuule kuluttajan valintaa viiden viikon kuluessa, yrittäjällä on oikeus saattaa riita toimivaltaisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.
 7. Riitalautakunta antaa tuomionsa riitalautakunnan säännöissä (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel) määritellyin ehdoin. Riitalautakunnan päätökset tehdään sitovalla lausunnolla.
 8. Riitalautakunta ei käsittele riitaa tai lopettaa väliintulonsa, jos elinkeinonharjoittajalle on myönnetty maksulykkäys, se on mennyt konkurssiin tai on tosiasiallisesti lopettanut liiketoimintansa ennen kuin lautakunta on ehtinyt käsitellä riidan istunnossaan ja antanut lopullisen päätöksen.
 9. Jos Thuiswinkelin riitalautakunnan lisäksi Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) tai Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) on valtuutettu tai sidoksissa muuhun tunnustettuun riitalautakuntaan, Thuiswinkelin riitalautakunta valtuutetaan riitatapauksissa, jotka koskevat ensisijaisesti etämyyntiä tai palvelujen tarjoamista. Kaikissa muissa riita-asioissa valtuutetaan muut SGC:n tai Kifidin tunnustamat riitalautakunnat.
 10. Euroopan komissio tarjoaa kuluttajille verkossa toimivan riitojenratkaisualustan, joka löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Osallistumme riidanratkaisumenettelyyn vapaaehtoisesti.

 Artikla 18 - Alan takuu

 1. Thuiswinkel.org takaa, että sen jäsenet noudattavat Thuiswinkelin riitalautakunnan antamia sitovia neuvoja, ellei jäsen päätä toimittaa sitovia neuvoja tuomioistuimen tarkistettavaksi kahden kuukauden kuluessa neuvojen lähettämisestä. Tämä takuu saatetaan voimaan, jos sitova lausunto pysyy voimassa sen jälkeen, kun tuomioistuin on tutkinut sen ja sen osoittava tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Thuiswinkel.org maksaa kuluttajalle enintään 10 000 euroa sitovaa neuvoa kohden. Jos summa on suurempi kuin 10 000 euroa sitovaa neuvoa kohti, maksetaan 10 000 euroa. Jos summa ylittää tämän summan, Thuiswinkelilla on velvollisuus tehdä parhaansa varmistaakseen, että jäsen noudattaa sitovia neuvoja.
 2. Tämän takuun soveltaminen edellyttää, että kuluttaja tekee kirjallisen vaatimuksen Thuiswinkel.org:lle ja että hän siirtää vaatimuksensa elinkeinonharjoittajaa kohtaan Thuiswinkel.org:lle. Jos vaatimus elinkeinonharjoittajalta ylittää 10 000 euroa, kuluttajaa tarjotaan siirtämään vaatimuksensa Thuiswinkel.org:lle siltä osin kuin se ylittää 10 000 euroa, minkä jälkeen tämä organisaatio vaatii maksua oikeudessa omalla nimellään ja kustannuksillaan.

 Artikla 19 - Lisä- tai erillismääräykset

Lisämääräykset tai määräykset, jotka poikkeavat näistä yleisistä ehdoista eivät saa olla kuluttajan vahingoksi ja ne on tallennettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi säilyttää niitä helposti saatavilla olevalla kestävällä tiedon tallennusvälineellä.

Artikla 20 - Muutokset kotiostosten yleisiin ehtoihin

 1. Thuiswinkel.org muuttaa näitä yleisiä ehtoja vain kuultuaan Alankomaiden kuluttajaliittoa.
 2. Näihin ehtoihin tehdyt muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on julkaistu asianmukaisella tavalla, sillä edellytyksellä, että tarjouksen voimassaoloaikana sovellettavien muutosten tapauksessa kuluttajalle edullisin ehto on voimassa.

Thuiswinkel.org
www.thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
Postbus 7001, 6710 CB Ede
 

Liite I: Peruutuslomakkeen mallipohja

Peruutuslomakkeen mallipohja

(täytä ja palauta tämä lomake vain, jos haluat peruuttaa sopimuksen)

 • Vastaanottaja: FixPart B.V.

  Wijchenseweg 10H, 6537TL Nijmegen

  asiakaspalvelu@fixpart.fi

 • Täten ilmoitan, että irtisanoudun sopimuksestani, joka koskee
  seuraavien tuotteiden myyntiä: [tuotenimike]*
  seuraavan digitaalisen sisällön toimittamista: [digitaalisen sisällön nimike]*
  seuraavan palvelun tarjoamista: [palvelun nimike]* ,
  peruuttaa
 • Tilauspäivämäärä*/vastaanottopäivä* [palveluiden tilauspäivä tai tuotteiden vastaanottopäivä].
 • [Kuluttajan nimi]
 • [Kuluttajan osoite]
 • [Kuluttajan allekirjoitus] (vain jos tämä lomake toimitetaan paperiversiona)

* Poista tai täytä tarvittaessa

Mistä löydän mallinumeron?
  Valitse laitteesi
  Valitse tuotemerkkisi

Valitse laitteesi

Valitse tuotemerkkisi

Oikea numero on tyyppi- tai mallinumero, EI sarjanumero. Mallinumero on rivi numeroita ja/tai kirjaimia. Joskus mallinumerossa on viiva (-) tai vinoviiva (/).

Etkö löydä laitettasi? Lähetä meille valokuva mallinumerokilvestä ja kuvaus etsimästäsi tuotteesta, niin lähetämme sinulle linkin oikeaan tuotteeseen.

Kuinka FixPart toimii?
Rikkoontunut laite

Onko laitteesi rikki? Se on ärsyttävää... Mutta älä huoli, FixPartin avulla voit helposti korjata laitteesi!

1. FixPart-haku

Syötä laitteesi merkki ja mallinumero verkkosivuillemme.

2. FixPart löytää

Löydä ja tilaa oikea osa helposti.

3. Paketin toimitus

Nopea toimitus 3 – 5 päivän kuluessa*

4. Laite korjattu

Vaihda osa ja laitteesi on jälleen kuin uusi!

Rahasi säästyvät

Hyvin tehty! Korjauksesi ansiosta et vain säästä rahaa, vaan annat myös henkilökohtaisen panoksesi vihreän tulevaisuuden edistämiseksi.

Kysymyksiä

Tarvitsetko apua tilauksessa tai korjauksessa? Ota meihin yhteyttä tai katso korjausneuvomme.